Teams

Een team waarin de leden dezelfde visie delen en samenwerken aan een gezamenlijk doel is voor elke organisatie veel waard. Hoe komt het dan dat teamprocessen toch vaak stagneren? Dat medewerkers belemmerd worden in hun functioneren en dat hun kwaliteiten niet volledig worden benut? Vaak heeft dit te maken met onbesproken opvattingen en drijfveren binnen het team, de zogenaamde onderstroom. Daar speelt van alles wat aan de oppervlakte niet zichtbaar is. Dit kan zijn gevormd door de teamcultuur, gebeurtenissen in het verleden of wisselingen binnen het team. 
De onderstroom beïnvloedt, meestal onbewust, het functioneren van het team. 

Teamcoaching

Als teamcoach ga ik aan de slag met de onderstroom; we staan stil bij de geschreven en ongeschreven regels en opvattingen, de groepsdynamiek, de onderlinge relatie en gebeurtenissen die van invloed zijn geweest. Daarbij maak ik gebruik van verschillende methodieken en casuïstiek, gekoppeld aan theorie. Met het team werk ik op een laagdrempelige en creatieve manier aan de gestelde doelen waarbij de ervaringen en dialoog een belangrijke plek innemen. Mogelijke thema’s hierbij zijn:

Doel van de teamcoaching

Een goede samenwerking leidt tot betere prestaties en blijvende resultaten. De teamleden gaan daadwerkelijk stappen zetten in de onderlinge samenwerking. Open en oprecht communiceren en elkaar vertrouwen en veiligheid bieden.

Resultaat van de teamcoaching

Lees meer over vormen van teamontwikkeling:

Intervisie
Organisatieopstellingen

Wat anderen zeggen …

“De samenwerking is zeker verbeterd! Meer inzicht/begrip in elkaar en bewustwording van hoe je (ook) kunt communiceren dragen hier mijns inziens aan bij.”

“Ik denk dat er een goede basis is gelegd voor eenieder om hiermee verder te kunnen gaan zodat we ook op langere termijn hier nog voordeel van hebben.”

Ik vind de samenwerking momenteel goed. Uiteraard zijn er nog steeds punten waarop wij kunnen verbeteren. Dit zal ook zo blijven, het blijft een leerproces. Ik vind dat wij nu veel meer praten/communiceren en nadenken hoe iets bij een ander aankomt/overkomt.”