Intervisie is een georganiseerd gesprek; een vorm van deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling. De intervisiegroep bestaat uit deelnemers die collega’s of vakgenoten van elkaar zijn. Zij bespreken vakinhoudelijke kwesties, maar het gesprek kan bijvoorbeeld ook gaan over de samenwerking en kaders binnen het team.  

Inhoud intervisie

Tijdens de intervisiebijeenkomst heb ik als coach geen sturende rol maar bied ik de deelnemers structuur, veiligheid en vertrouwen. Voor mij is het belangrijk dat deelnemers zich vrij voelen, gehoord en gezien worden in hun bijdrage aan het proces. 
Mijn aandeel kan bestaan uit structurele begeleiding of het coachen van het team bij het implementeren van intervisie binnen de organisatie. 

Resultaat van intervisie

Wat anderen zeggen…

“Fijn om eindelijk eens de tijd te hebben om ons met elkaar in casuïstiek te verdiepen, oprecht blij met het meedenken en de feedback van collega’s.”