Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek; een vorm van deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling. De intervisiegroep bestaat uit deelnemers die collega’s of vakgenoten van elkaar zijn. Zij bespreken vakinhoudelijke kwesties, maar het gesprek kan bijvoorbeeld ook gaan over de samenwerking en kaders binnen het team.

Tijdens de intervisiebijeenkomst heb ik als coach geen sturende rol maar bied ik de deelnemers structuur, veiligheid en vertrouwen. Voor mij is het belangrijk dat deelnemers zich vrij voelen, gehoord en gezien worden in hun bijdrage aan het proces.

Mijn aandeel kan bestaan uit structurele begeleiding of het coachen van het team bij het implementeren van intervisie binnen de organisatie.

Resultaat

  • persoonlijke deskundigheidsbevordering en professionalisering
  • verbeteren van kwaliteit
  • door reflectie meer afstand kunnen nemen van eigen positie
  • bewustwording van eigen positie en invloed binnen het team
  • ontwikkelen van vaardigheden om oplossingsgericht te werken
  • delen van expertise
  • collegiale ondersteuning en inspiratie
  • door het bespreekbaar maken van thema’s ontstaat meer onderling vertrouwen
  • meer teamspirit

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem gerust contact op, ik ga graag met je in gesprek.

Voor meer informatie over mijn ervaring, deskundigheid en scholing vind je op mijn LinkedIn of kan je bellen: 06 42 89 33 20

Aanmelden