Teamcoaching

Een goede samenwerking leidt tot betere prestaties en blijvende resultaten. De teamleden gaan daadwerkelijk stappen zetten in de onderlinge samenwerking. Open en oprecht communiceren en elkaar vertrouwen en veiligheid bieden.

Teamcoaching

Als teamcoach ga ik aan de slag met de onderstroom; we staan stil bij de geschreven en ongeschreven regels en opvattingen, de groepsdynamiek, de onderlinge relatie en gebeurtenissen die van invloed zijn geweest. Daarbij maak ik gebruik van verschillende methodieken en casuïstiek, gekoppeld aan theorie.

Met het team werk ik op een laagdrempelige en creatieve manier aan de gestelde doelen waarbij de ervaringen en dialoog een belangrijke plek innemen.

Mogelijke thema’s hierbij zijn:

 • samenwerking
 • kwaliteiten en talenten binnen het team
 • communicatie
 • conflicten
 • emotionele veiligheid en vertrouwen binnen het team
 • de positie en mogelijke groei van het team binnen de organisatie
 • het belang van het individu, het team, de organisatie

Resultaat

 • bewust zijn van persoonlijke-, team- en organisatiewaarden
 • bewust zijn van elkaars kwaliteiten en valkuilen
 • inzicht in eigen rol en plek binnen het team
 • kunnen reflecteren op eigen gedrag en dat van de ander

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem gerust contact op, ik ga graag met je in gesprek.

Voor meer informatie over mijn ervaring, deskundigheid en scholing vind je op mijn LinkedIn of kan je bellen: 06 42 89 33 20

Aanmelden