Samenwerken met informele zorg

Doel van de training

Tijdens deze training leren de deelnemers hoe zij de samenwerking tussen beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen verbeteren en versterken. Het doel is om een constructieve samenwerking te bereiken waarbij de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening behouden blijft, en de privacy van de cliënten is gewaarborgd.

Inhoud van de training

Voor deze interactieve training wordt verschillende methodieken ingezet. Verder kent dit traject praktijkopdrachten om eigen methodieken en instrumenten te ontwikkelen. Deze kunnen dienen als praktische hulpmiddelen bij het contact en de samenwerking met familieleden op de afdelingen/woongroepen.

Thema’s die aan bod komen tijdens de training

Resultaat van de training

De deelnemers kunnen de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden direct toepassen in het dagelijkse werk. Zij zijn zich bewust van het belang van een samenwerkingsrelatie met mantelzorgers vanuit hun eigen taak en verantwoordelijkheid. Zij hebben handvatten om contacten te leggen en te onderhouden met verschillende typen mensen (familieleden, vrienden en bekenden) uit het netwerk van de bewoner. Ook maken ze gebruik van tools waarmee ze kunnen reflecteren op de samenwerking tussen medewerkers en mantelzorgers.

Wat anderen zeggen

“Geweldige cursus, hoop dat al het personeel deze cursus mag volgen. Bewust nadenken over waarom en hoe je handelt.”

“Helder, zowel theorie als praktijk. Ik vond het een leerzame cursus met veel interactie en praktijkervaringen die helpen om de info te laten hangen. Door jouw enthousiasme was de groep er ook helemaal bij. Bedankt, het was heel fijn!”