Teams

Een team waarin de leden dezelfde visie delen en samenwerken aan een gezamenlijk doel is voor elke organisatie veel waard.
Een team waarin de leden dezelfde visie delen en samenwerken aan een gezamenlijk doel is voor elke organisatie veel waard. Hoe komt het dan dat teamprocessen toch vaak stagneren? Dat medewerkers belemmerd worden in hun functioneren en dat hun kwaliteiten niet volledig worden benut? Vaak heeft dit te maken met onbesproken opvattingen en drijfveren binnen het team, de zogenaamde onderstroom. Daar speelt van alles wat aan de oppervlakte niet zichtbaar is. Dit kan zijn gevormd door de teamcultuur, gebeurtenissen in het verleden of wisselingen binnen het team. De onderstroom beïnvloedt, meestal onbewust, het functioneren van het team.

Teamcoaching

Een goede samenwerking leidt tot betere prestaties en blijvende resultaten. De teamleden gaan daadwerkelijk stappen zetten in de onderlinge samenwerking. Open en oprecht communiceren en elkaar vertrouwen en veiligheid bieden.

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek; een vorm van deskundigheidsbevordering en teamontwikkeling. De intervisiegroep bestaat uit deelnemers die collega’s of vakgenoten van elkaar zijn. Zij bespreken vakinhoudelijke kwesties, maar het gesprek kan bijvoorbeeld ook gaan over de samenwerking en kaders binnen het team.

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling kan verrassend zijn en een goede aanvulling om te kijken naar de organisatie of het team. Het is een krachtig instrument om in korte tijd complexe informatie inzichtelijk te maken. Deze informatie kan waardevol zijn en nieuwe, effectievere inzichten en vervolgstappen opleveren.

Fijn om eindelijk eens de tijd te hebben om ons met elkaar in casuïstiek te verdiepen, oprecht blij met het meedenken en de feedback van collega’s.

Deelnemer intervisie

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem gerust contact op, ik ga graag met je in gesprek.

Voor meer informatie over mijn ervaring, deskundigheid en scholing vind je op mijn LinkedIn of kan je bellen: 06 42 89 33 20

Aanmelden