Professioneel begeleiden bij dementie

Met mijn collega-trainer Tineke van Sleen werk ik al jaren samen om medewerkers en naasten van mensen met dementie te trainen en te scholen op het gebied van moderne dementiezorg. Op basis van jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, gecombineerd met passende opleidingen, hebben wij een effectief scholingstraject ontwikkeld voor medewerkers die mensen met dementie begeleiden.

Leergang Professioneel begeleiden bij dementie

Samenwerken met informele zorg

Tijdens deze training leren de deelnemers hoe zij de samenwerking tussen beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen verbeteren en versterken. Het doel is om een constructieve samenwerking te bereiken waarbij de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening behouden blijft, en de privacy van de cliënten is gewaarborgd.

Samenwerken met informele zorg

“Bij bewoners met een dementie is het van groot belang dat medewerkers zich kunnen verplaatsen in hun belevingswereld waardoor zij hen op de juiste manier kunnen benaderen. Dit vraagt een andere manier van denken; het is een bewustwordingsproces dat samenhangt met het verkrijgen van meer kennis omtrent de diverse vormen van dementie.
Om dit te realiseren hebben wij Tineke en Colinda gevraagd dit proces te begeleiden, wat zij met workshops en coaching on the job hebben gedaan. De casuïstiek in de workshops was altijd zeer herkenbaar voor de medewerkers, wat de vertaalslag naar de praktijk makkelijker maakt.”
Locatiemanagement zorgorganisatie

Meer over coaching